logo

한국어
 1. No Image notice by 2014/09/22 Views 13980 

  예배 기도문 제목 양식을 맞춰주십시요^^

 2. No Image 09May
  by
  2021/05/09 Views 6 

  2021년 05월 09일 2부 대표기도문 : 이현섭집사

 3. No Image 09May
  by
  2021/05/09 Views 2 

  2021년 05월 09일 1부 예배 김상오 안수집사

 4. No Image 04May
  by
  2021/05/04 Views 5 

  2021년 4월 25일 1부 대표기도문-원성자권사

 5. No Image 02May
  by
  2021/05/02 Views 4 

  5월2일 2부예배 기도문

 6. No Image 27Apr
  by
  2021/04/27 Views 4 

  4/25일 2부예배기도문 송상율

 7. No Image 26Apr
  by
  2021/04/26 Views 10 

  2021년 4월 25일 3부예배 대표기도문 - 김성환 목자

 8. No Image 22Apr
  by
  2021/04/22 Views 11 

  2021년 4월 18일 2부 대표기도문 - 하도안목자

 9. No Image 21Apr
  by
  2021/04/21 Views 4 

  2021년 4월 17일 권사은퇴 감사예배 감사 인사문(김말숙 권사)

 10. No Image 21Apr
  by
  2021/04/21 Views 2 

  2021년 4월 17일 권사은퇴 감사예배 격려사(윤충걸 원로장로)

 11. No Image 21Apr
  by
  2021/04/21 Views 8 

  2021년 4월 17일 권사은퇴 감사예배 기도문(김흥환 장로)

 12. No Image 20Apr
  by
  2021/04/20 Views 6 

  2021년 4월 18일 1부에배기도문(박찬문)

 13. No Image 18Apr
  by
  2021/04/18 Views 7 

  2021년 4월 18일 3부에배기도문(박해인)

 14. No Image 13Apr
  by
  2021/04/13 Views 6 

  2021년 4월 11일 1부 대표기도문 - 이현섭집사

 15. No Image 13Apr
  by
  2021/04/13 Views 9 

  2021년 4월 11일 3부 대표기도문 - 황대일안수집사

 16. No Image 12Apr
  by
  2021/04/12 Views 3 

  2021년 4월 11일 2부 대표기도문 - 노외용집사

 17. No Image 06Apr
  by
  2021/04/06 Views 9 

  2021년 4월 4일 2부 예배 기도문

 18. No Image 31Mar
  by
  2021/03/31 Views 8 

  2021년 3월 28일 1부 대표기도문 - 김정숙 권사

 19. No Image 30Mar
  by
  2021/03/30 Views 6 

  2021년 3월 28일 2부 대표기도문 - 김연곤목자

 20. No Image 30Mar
  by
  2021/03/30 Views 6 

  2021년3월28일 3부대표기도문 - 강성실목자

 21. No Image 27Mar
  by
  2021/03/27 Views 6 

  2021년 3월 21일 2부 대표기도문 - 윤충걸 장로

Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 40 Next
/ 40
XE Login